Cung cấp đèn chiếu sáng

Trọng lượng 1.0000
Thương hiệu philips
Watt 1000
Tuổi thọ ( giờ) 20.000
Đường kính (trong) 7
MOL (trong) 15,37
Sản phẩm Bảng dữ liệu Philips Metal Halide
Trường hợp Kích 6

trọng lượng 1.0000
thương hiệu GE
ANSI MH M47/E
Tuổi thọ (giờ) 20.000
Đường kính (trong) 7
MOL (trong) 15.37
Sản phẩm Bảng dữ liệu GE
Trường hợp Kích 6